Przed pierwszą wizytą

Podczas pierwszej wizyty analizuję przyczyny pojawiających się symptomów, zdiagnozowanych chorób oraz historię medyczną. Celem obszernego wywiadu z pacjentem jest dobór i ustalenie odpowiedniej strategii żywieniowej i suplementacji. Czas trwania pierwszej konsultacji to około 90-120 minut w zależności od przypadku. Ważne jest, aby na wizytę zabrać ze sobą jak największą dokumentację medyczną.

Dla holistycznego podejścia niezbędne jest wykonanie następujących badań:

Zalecane badania dodatkowe dla następujących jednostek chorobowych: